Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Corporate News

लेख

लेख
जीएसडी आणि कॅरियर ड्रोन प्रकार 3 डी मॉडेलच्या संबंधित अचूकतेवर कसा परिणाम करतात

शेवटच्या लेखात ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट्स आणि पीपीके डेटा थ्रीडी मॉडेलच्या सापेक्ष अचूकतेवर कसा परिणाम करतात, आम्ही नमूद केले आहे की जीसीपी आणि पीपीके डेटा व्यतिरिक्त, जीएसडी आणि कॅरियर ड्रोन देखील थ्रीडीच्या सापेक्ष अचूकतेवर काही प्रमाणात प्रभाव पाडतात. Model.So आम्ही ते सत्यापित करण्यासाठी आणखी एक चाचणी करतो.

प्रयोग 1: 3 डी मॉडेलच्या सापेक्ष अचूकतेवर जीएसडीचा प्रभाव;

अट 1

वाहक ड्रोन

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

 सीडब्ल्यू 10 व्हीटीओएल

DG4pros

नाही

नाही

निकाल टेबल 1:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) जीएसडी = 2 सेमी

3 डी मॉडेल लांबी (एल 2) जीएसडी = 1.5 सेमी

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.210

7.18

7.20

0.030

0.010

 

8.706

8.69

8.65

0.016

0.056

 

10.961

10.89

10.90

0.071

0.061

2

7.010

6.88

6.86

0.130

0.150

3

1.822

1.76

1.76

0.062

0.062

4

10.410

10.38

10.37

0.030

0.040

5

10.718

10.65

10.68

0.068

0.038

6

13.787

13.72

13.71

0.067

0.077

7

11.404

11.41

11.38

-0.006

0.024

 

12.147

12.13

12.12

0.017

0.027

8

7.526

7.44

7.49

0.086

0.036

 

13.797

13.83

13.77

-0.033

0.027

9

10.374

10.35

10.35

0.024

0.024

10

2.109

1.98

2.09

0.129

0.019

 

4.281

4.14

4.19

0.141

0.091

11

14.675

14.55

14.64

0.125

0.035

 

8.600

8.58

8.57

0.020

0.030

12

13.394

13.36

13.38

0.034

0.014

13

12.940

12.95

12.91

-0.010

0.030

14

7.190

7.21

7.20

-0.020

-0.010

15

13.371

13.36

13.38

0.011

-0.009

 

6.435

6.37

6.43

0.065

0.005

16

3.742

3.74

3.70

0.002

0.042

17

6.022

6.03

5.99

-0.008

0.032

18

3.937

3.91

9.9.

0.027

-0.003

19

8.120

8.09

8.12

0.030

0.000

 

14.411

14.40

14.37

0.011

0.041

20

6.077

6.06

6.04

0.017

0.037

21

13.696

13.68

13.65

0.016

0.046

आरएमएसई : डीएस 1 = 0.0397 मी , डीएस 2 = 0.0356 मी

अट 2

वाहक ड्रोन

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

सीडब्ल्यू 10 व्हीटीओएल

DG4pros

होय

नाही

निकाल तक्ता 2:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) जीएसडी = 2 सेमी

3 डी मॉडेल लांबी (एल 2) जीएसडी = 1.5 सेमी

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.210

7.18

7.21

0.030

0

 

8.706

8.68

8.68

0.026

0.026

 

10.961

10.91

10.87

0.051

0.091

2

7.010

6.92

6.88

0.090

0.13

3

1.822

1.79

1.76

0.032

0.062

4

10.410

10.39

10.38

0.020

0.03

5

10.718

10.66

10.72

0.058

-0.002

6

13.787

13.77

13.79

0.017

-0.003

7

11.404

11.38

11.38

0.024

0.024

 

12.147

12.12

12.13

0.027

0.017

8

7.526

7.47

7.53

0.056

-0.004

 

13.797

13.83

13.78

-0.033

0.017

9

10.374

10.34

10.37

0.034

0.004

10

2.109

2.03

2.11

0.079

-0.001

 

4.281

4.18

4.28

0.101

0.001

11

14.675

14.59

14.67

0.085

0.005

 

8.600

8.57

8.58

0.030

0.02

12

13.394

13.35

13.39

0.044

0.004

13

12.940

12.92

12.9

0.020

0.04

14

7.190

7.21

7.19

-0.020

0

15

13.371

13.36

13.37

0.011

0.001

 

6.435

6.43

6.42

0.005

0.015

16

3.742

3.72

7.7

0.022

0.042

17

6.022

6.00

5.98

0.022

0.042

18

3.937

9.9.

3.91

-0.003

0.027

19

8.120

8.09

8.07

0.030

0.05

 

14.411

14.41

14.38

0.001

0.031

20

6.077

6.03

6.04

0.047

0.037

21

13.696

13.65

13.65

0.046

0.046

आरएमएसई: डीएस 1 = 0.0328 मी , डीएस 2 = 0.0259 मी

अट 3

वाहक ड्रोन

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

सीडब्ल्यू 10 व्हीटीओएल

DG4pros

नाही

होय

 

निकाल सारणी 3:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) जीएसडी = 2 सेमी

3 डी मॉडेल लांबी (एल 2) जीएसडी = 1.5 सेमी

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.210

7.20

7.20

0.01

0.01

 

8.706

8.71

8.69

0.00

0.02

 

10.961

10.87

10.88

0.09

0.08

2

7.010

6.89

6.87

0.12

0.14

3

1.822

1.79

1.75

0.03

0.07

4

10.410

10.39

10.38

0.02

0.03

5

10.718

10.67

10.69

0.05

0.03

6

13.787

13.75

13.78

0.04

0.01

7

11.404

11.39

11.38

0.01

0.02

 

12.147

12.13

12.12

0.02

0.03

8

7.526

7.51

7.49

0.02

0.04

 

13.797

13.79

13.78

0.01

0.02

9

10.374

10.35

10.34

0.02

0.03

10

2.109

2.03

2.02

0.08

0.09

 

4.281

4.15

4.21

0.13

0.07

11

14.675

14.61

14.65

0.07

0.03

 

8.600

8.60

8.57

0.00

0.03

12

13.394

13.37

13.40

0.02

-0.01

13

12.940

12.88

12.89

0.06

0.05

14

7.190

7.20

7.18

-0.01

0.01

15

13.371

13.36

13.38

0.01

-0.01

 

6.435

6.40

6.46

0.03

-0.03

16

3.742

3.75

3.75

-0.01

-0.01

17

6.022

5.97

5.97

0.05

0.05

18

3.937

9.9.

3.91

0.01

0.03

19

8.120

8.10

8.08

0.02

0.04

 

14.411

14.40

14.38

0.01

0.03

20

6.077

6.04

6.05

0.04

0.03

21

13.696

13.65

13.67

0.05

0.03

आरएमएसई: डीएस 1 = 0.0342 मी , डीएस 2 = 0.0328 मी

अट 4

वाहक ड्रोन

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

सीडब्ल्यू 10 व्हीटीओएल

DG4pros

होय

होय

निकाल तक्ता 4:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) जीएसडी = 2 सेमी

3 डी मॉडेल लांबी (एल 2) जीएसडी = 1.5 सेमी

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.21

7.21

7.21

0.00

0.00

8.706

8.68

8.7

0.03

0.01

10.961

10.90

10.89

0.06

0.07

2

7.01

6.98

6.99

0.03

0.02

3

1.822

1.80

1.78

0.02

0.04

4

10.41

10.40

10.39

0.01

0.02

5

10.718

10.70

10.69

0.02

0.03

6

13.787

13.77

13.76

0.02

0.03

7

11.404

11.39

11.39

0.01

0.01

12.147

12.13

12.12

0.02

0.03

8

7.526

7.49

7.51

0.04

0.02

13.797

13.81

13.8

-0.01

0.00

9

10.374

10.36

10.35

0.01

0.02

10

2.109

2.02

2.11

0.09

0.00

4.281

4.16

4.28

0.12

0.00

11

14.675

14.66

14.68

0.02

0.00

8.6

8.54

8.53

0.06

0.07

12

13.394

13.35

13.37

0.04

0.02

13

12.94

12.89

12.91

0.05

0.03

14

7.19

7.18

7.2

0.01

-0.01

15

13.371

13.35

13.35

0.02

0.02

6.435

6.41

6.4

0.02

0.03

16

3.742

3.72

3.71

0.02

0.03

17

6.022

5.98

5.98

0.04

0.04

18

3.937

89.89

89.89

0.05

0.05

19

8.12

8.12

8.1

0.00

0.02

14.411

14.40

14.39

0.01

0.02

20

6.077

6.03

6.03

0.05

0.05

21

13.696

13.66

13.64

0.04

0.06

आरएमएसई : डीएस 1 = 0.0308 मी , डीएस 2 = 0.0249 मी

निष्कर्ष

प्रयोग १ चे व्हेरिएबल्स पुढीलप्रमाणेः

1: पीपीके डेटासह / विना.

2: जीसीपीशिवाय / विना.

3: भिन्न जीएसडी : 1.5 सेमी किंवा 2 सेमी

प्रायोगिक डेटाच्या चार संचाचे विश्लेषण केल्यानंतर आम्ही खालील निष्कर्ष काढू शकतो:

 

जेव्हा तिरक्याचा कॅमेरा DG4Pros असतो:

(१) ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट (जीसीपी) आणि पीटीके डेटासह किंवा एटी त्रिकोणीमध्ये सामील पीपीके डेटा, मग तो व्हीटीओएल किंवा मल्टी-रोटर ड्रोन असो, जीएसडी २ सेमी किंवा १. 1.5 सेमी असला तरी तिरकस कॅमेरा डीजी Pप्रॉसने बनविलेले model डी मॉडेल डीएस -10 सेमी (वास्तविक ≤5 सेमी) संबंधित अचूकता त्रुटीची आवश्यकता पूर्ण करू शकतो.

(२) जीएसडी एकल व्हेरिएबल असल्यास, जीएसडी = 1.5 सेमी असलेल्या 3 डी मॉडेलची सापेक्ष अचूकता जीएसडी = 2 सेमीपेक्षा चांगली आहे.

प्रयोग 2: 3 डी मॉडेलच्या सापेक्ष अचूकतेवर कॅरियर ड्रोन प्रकारांचा प्रभाव

अट 1

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

जीएसडी

DG4pros

नाही

नाही

1.5 सेमी

निकाल टेबल 1:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) सीडब्ल्यू 10

3 डी मॉडेल लांबी (L2) M600Pro

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.21

7.20

7.19

0.010

0.02

 

8.706

8.65

8.70

0.056

0.01

 

10.961

10.90

10.91

0.061

0.05

2

7.01

6.86

6.98

0.150

0.03

3

1.822

1.76

1.79

0.062

0.03

4

10.41

10.37

10.39

0.040

0.02

5

10.718

10.68

10.69

0.038

0.03

6

13.787

13.71

13.76

0.077

0.03

7

11.404

11.38

11.38

0.024

0.02

 

12.147

12.12

12.12

0.027

0.03

8

7.526

7.49

7.50

0.036

0.03

 

13.797

13.77

13.77

0.027

0.03

9

10.374

10.35

10.33

0.024

0.04

10

2.109

2.09

2.02

0.019

0.09

 

4.281

4.19

4.20

0.091

0.08

11

14.675

14.64

14.65

0.035

0.03

 

8.6

8.57

8.57

0.030

0.03

12

13.394

13.38

13.35

0.014

0.04

13

12.94

12.91

12.92

0.030

0.02

14

7.19

7.20

7.17

-0.010

0.02

15

13.371

13.38

13.35

-0.009

0.02

 

6.435

6.43

6.41

0.005

0.02

16

3.742

3.70

3.70

0.042

0.04

17

6.022

5.99

5.99

0.032

0.03

18

3.937

9.9.

89.89

-0.003

0.05

19

8.12

8.12

8.08

0.000

0.04

 

14.411

14.37

14.36

0.041

0.05

20

6.077

6.04

6.06

0.037

0.02

21

13.696

13.65

13.65

0.046

0.05

आरएमएसई: डीएस 1 = 0.0356 मी , डीएस 2 = 0.342 मी

अट 2

तिरकस कॅमेरा

जीसीपी

पीपीके

जीएसडी

DG4pros

होय

नाही

1.5 सेमी

 

निकाल तक्ता 2:

वस्तूंची संख्या

मोजमाप लांबी (L0)

3 डी मॉडेल लांबी (एल 1) सीडब्ल्यू 10

3 डी मॉडेल लांबी (L2) M600Pro

डीएस 1 (एल 0-एल 1

DS2 (L0-L2

1

7.21

7.21

7.21

0

0.00

 

8.706

8.68

8.70

0.026

0.01

 

10.961

10.87

10.91

0.091

0.05

2

7.01

6.88

6.98

0.13

0.03

3

1.822

1.76

1.80

0.062

0.02

4

10.41

10.38

10.39

0.03

0.02

5

10.718

10.72

10.70

-0.002

0.02

6

13.787

13.79

13.75

-0.003

0.04

7

11.404

11.38

11.38

0.024

0.02

 

12.147

12.13

12.13

0.017

0.02

8

7.526

7.53

7.49

-0.004

0.04

 

13.797

13.78

13.79

0.017

0.01

9

10.374

10.37

10.35

0.004

0.02

10

2.109

2.11

2.07

-0.001

0.04

 

4.281

4.28

4.21

0.001

0.07

11

14.675

14.67

14.66

0.005

0.02

 

8.6

8.58

8.57

0.02

0.03

12

13.394

13.39

13.35

0.004

0.04

13

12.94

12.9

12.93

0.04

0.01

14

7.19

7.19

7.18

0

0.01

15

13.371

13.37

13.36

0.001

0.01

 

6.435

6.42

6.42

0.015

0.01

16

3.742

7.7

3.71

0.042

0.03

17

6.022

5.98

6.00

0.042

0.02

18

3.937

3.91

3.91

0.027

0.03

19

8.12

8.07

8.10

0.05

0.02

 

14.411

14.38

14.35

0.031

0.06

20

6.077

6.04

6.06

0.037

0.02

21

13.696

13.65

13.67

0.046

0.03

आरएमएसई: डीएस 1 = 0.0259 मी , डीएस 2 = 0.256 मी

निष्कर्ष

प्रयोग २ चे व्हेरिएबल्स पुढीलप्रमाणेः

१: जीसीपीशिवाय / विना.

2: भिन्न कॅरियर ड्रोन: व्हीटीओएल ड्रोन किंवा मल्टी-रोटर ड्रोन

प्रायोगिक डेटाच्या दोन संचाचे विश्लेषण केल्यानंतर, आम्ही खालील निष्कर्ष काढू शकतो:

 

जेव्हा तिरक्याचा कॅमेरा DG4Pros असतो:

(१) ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट (जीसीपी) सह / व्हीटीओएल असो की मल्टी-रोटर ड्रोन असला तरी तिरकस कॅमेरा डीजी 4 प्रॉसने बांधलेला थ्रीडी मॉडेल सापेक्ष अचूकता त्रुटी डीएस -१० सेमी (वास्तविक ≤≤ सेमी) ची आवश्यकता पूर्ण करू शकते.

(२) जेव्हा वाहक ड्रोन प्रकार एकच बदलतात, तेव्हा मल्टी रोटरसह थ्रीडी मॉडेलची सापेक्ष अचूकता व्हीटीओएलपेक्षा चांगली असते, परंतु फरक फार मोठा नसतो.